dpa.heading=Ochrona Twoich danych jest naszą troską

Polityka poufności persolog GmbH

Cieszymy się, że jesteś zainteresowany/-a naszą firmą oraz naszymi produktami i usługami i chcielibyśmy, aby odwiedzając naszą stronę internetową czuł/-a się bezpiecznie pod względem ochrony swoich danych osobowych. Twoje dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych. Chcemy, abyś wiedział/-a, kiedy zbieramy, jakie dane i jak je wykorzystujemy. Podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić przestrzeganie przepisów o ochronie danych zarówno przez nas, jak i przez naszych usługodawców. Nasi pracownicy są również uwrażliwieni na ochronę danych poprzez odpowiednie szkolenia.

Ochrona danych w skrócie

Uwagi ogólne

Poniższe uwagi stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy korzystasz z Administracji profili:

Dane osobowe

Podczas korzystania z Administracji profilu zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, dzięki którym możesz być osobiście zidentyfikowany.
Obejmuje to na przykład dane, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail. Dane, takie jak adres IP urządzenia, za pomocą którego uzyskujesz dostęp do tej witryny, są również uważane za dane osobowe w momencie uzyskania dostępu.
Niniejsza polityka poufności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu to się robi.
Chcemy zwrócić uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. wywoływanie stron internetowych lub komunikacja przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.
Informacje, które podajesz w wiadomościach e-mail będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania Twoich zapytań. Dane te traktowane są jako ściśle poufne. Zwracamy szczególną uwagę na zasady unikania danych i oszczędności danych.

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie jest wykonywane przez firmę

persolog GmbH
Koenigsbacher Strasse 51
75196 Remchingen
Niemcy
Reprezentowaną przez:
Friedbert Gay, Dettmar Leu, Debora Karsch

Telefon: +49 (0)7232-3699-0
E-Mail: support@persolog.com

Jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych?

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych w naszej firmie prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych:

Steven Boesel
ENSECUR GmbH
Kaiserstr. 86
76133 Karlsruhe
E-Mail: dsb-persolog@ensecur.de

Jak zbieramy Twoje dane?

"Z jednej strony Twoje dane są zbierane, gdy nam je podajesz.
Tak jest na przykład, gdy zdecydujesz się zarejestrować w naszej Administracji profilu. W tym przypadku prosimy o podanie nazwiska, imienia i adresu e-mail. Będziesz musiał również ustawić hasło dostępu. Ponadto mogą to być dane & informacje, które przekazujesz nam w ramach zapytań (pocztą, e-mailem lub poprzez Administrację profilu). Gromadzone są również dane, które powstają podczas działania Administracji profilu. Na przykład, niektóre dane są automatycznie zbierane przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedzasz Administrację profili. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas dostępu do strony). Dane te są zbierane automatycznie, gdy tylko wejdziesz na naszą stronę internetową. Są to wyłącznie informacje, które nie pozwalają na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat Twojej osoby. Dane te oceniamy wyłącznie w celach statystycznych i w formie anonimowej w celu optymalizacji naszej strony internetowej, zwiększenia przyjazności dla użytkownika, efektywności i bezpieczeństwa. Twój adres IP jest przechowywany anonimowo i tym samym nie pozwala na jakiekolwiek odniesienie do Twojej osoby. Należy pamiętać, że Twój niezanonimizowany adres IP może być również przekazywany dostawcom zewnętrznym w ramach ewentualnie udzielonej przez Ciebie zgody. Jeśli Twoje dane są przekazywane do krajów trzecich, w których nie obowiązuje równoważny poziom ochrony danych, zapewniamy w każdym przypadku poziom ochrony danych poprzez zawarcie standardowych klauzul umownych oraz poprzez dalsze gwarancje ze strony usługodawcy.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Zasadniczo przechowujemy Twoje dane tak długo, jak potrzebujemy ich do określonych celów przetwarzania. Z reguły oznacza to, że dane są przechowywane w Administracji profilu do czasu, aż zechcesz zlikwidować swoje konto. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, będziemy Cię przetwarzać tylko do momentu cofnięcia Twojej zgody lub gdy cele zgody zostały zrealizowane.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Zbieramy niektóre dane, aby zapewnić, że strona internetowa działa bezbłędnie. Inne dane mogą być wykorzystywane za Twoją zgodą do analizy zachowań użytkowników w celu ulepszania naszej strony internetowej i naszych produktów.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

W każdej chwili masz prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych przez Ciebie danych osobowych. Masz również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. Ponadto masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego nadrzędnego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod powyższymi adresami w sprawie tego i innych pytań dotyczących ochrony danych. Ponadto masz prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego.

Dzieci

Osoby poniżej 16 roku życia nie powinny przekazywać nam żadnych danych osobowych bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Nie żądamy danych osobowych od dzieci i młodzieży, nie zbieramy ich i nie przekazujemy osobom trzecim.

Czy podanie Twoich danych jest obowiązkowe?

Nie ma obowiązku podawania swoich danych. Jednak możliwą konsekwencją niepodania swoich danych jest brak możliwości założenia konta w Administracji profilu. W przypadku zamówień i płatności konsekwencją niepodania przez Ciebie danych jest niemożność realizacji umowy.

Zbieranie danych w celu umożliwienia dostępu do naszej strony internetowej

Pliki cookies

Strony te częściowo wykorzystują tak zwane pliki cookies. Pliki cookies służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i zapisywane przez Twoją przeglądarkę.
Używamy tylko tak zwanych „plik cookies sesji”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu Twojej wizyty. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookies i zezwalała na pliki cookies tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczała akceptację plików cookies w określonych przypadkach lub ogólnie i aktywowała automatyczne usuwanie plików cookies podczas zamykania przeglądarki. Jeśli dezaktywujesz pliki cookies, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Portal trenerów działa prawie całkowicie bez plików cookies. Przechowujemy identyfikator sesji w pliku cookies sesji tylko w celu zapewnienia zarządzania dostępem do naszych usług.

Pliki cookies, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia określonych funkcji, o które prosiłeś (np. funkcja koszyka na zakupy w obszarze sklepu – oddzielone od Administracji profilu) są przechowywane na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookies w celu bezbłędnego technicznie i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. O ile przechowywane są inne pliki cookies (np. pliki cookies do analizy zachowania użytkownika podczas surfowania), są one osobno omówione w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych (patrz wyżej).

Pliki dziennika serwera

Automatycznie zbieramy i przechowujemy informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

 • typ przeglądarki i wersja przeglądarki
 • system operacyjny
 • adres URL strony odsyłającej
 • czas żądania serwera
 • Adres IP (jest on przechowywany przez nas tylko anonimowo)Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.
Podstawą przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Naszym uzasadnionym interesem jest technicznie bezbłędne i zoptymalizowane świadczenie naszych usług.

Formularz kontaktowy

W Administracji profilu nie ma formularza kontaktowego. Jeśli jednak wyślesz do nas zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej ogólnej stronie internetowej persolog, Twoje dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dodatkowych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.
Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym opiera się zatem wyłącznie na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W każdej chwili możesz odwołać tę zgodę. W tym celu wystarczy nieformalna komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych przeprowadzonych do odwołania.
Dane, które wprowadziłeś w formularzu kontaktowym, pozostaną u nas do momentu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub cel do przechowywania danych nie ma już zastosowania (np. po zakończeniu przez nas przetwarzania Twojego zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania danych - pozostają bez zmian.

Rejestracja w Administracji profilu

Możesz zarejestrować się w naszej Administracji profilu za pomocą chronionego hasłem konta klienta, aby móc korzystać z funkcji witryny. Wprowadzone w tym celu dane wykorzystujemy wyłącznie w celu skorzystania z odpowiedniej oferty lub usługi, na którą się zarejestrowałeś/-aś. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą być podane w całości.
Do rejestracji wymagamy następujących informacji:

 • Imię
 • < li>Nazwisko
 • Adres e-mail
 • Hasło wybrane przez Ciebie (nie wiemy tego)
 • Firma (opcjonalnie)


 • Rejestracja nie jest możliwa bez podania tych obowiązkowych informacji.
  W przypadku istotnych zmian, na przykład w zakresie oferty lub w przypadku zmian niezbędnych z technicznego punktu widzenia, wykorzystamy adres e-mail podany podczas rejestracji, aby poinformować Cię w ten sposób

  Podstawą prawną danych wprowadzonych podczas rejestracji jest realizacja umowy lub działań przedumownych (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO). (art. 6 ust. 1 świeci b DSGVO). Dane zebrane podczas rejestracji będą przez nas przechowywane tak długo, jak długo jesteś zarejestrowany/-a na naszej stronie, a następnie zostaną usunięte. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

  Wykorzystanie danych w celach reklamowych w przypadku rejestracji
  Oprócz przetwarzania Twoich danych w celu realizacji zakupu i/lub usługi, wykorzystujemy również Twoje dane za Twoją zgodą w przypadku rejestracji, aby komunikować się z Tobą na temat Twoich zamówień, określonych produktów lub kampanii marketingowych oraz aby polecać produkty lub usługi, które mogą Cię zainteresować.

  Przetwarzanie danych dotyczących klientów i umów

  Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy również dane osobowe, jeśli jest to niezbędne do nawiązania, treści lub zmiany stosunku prawnego (dane inwentaryzacyjne). Są to na przykład informacje o zakupionych profilach (rodzaj i ilość), informacje o poszczególnych projektach (nazwa, data utworzenia, język, cel, opis oraz czy projekt jest anonimowy, czy nie.

  Odbywa się to na podstawie Art. 6 (1) lit. b DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych. Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z naszych stron internetowych (dane użytkowe) tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z usługi lub wystawić rachunek.
  Zebrane dane klienta są usuwane po zrealizowaniu zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowej. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

  Transmisja danych po zawarciu umowy zakupu profili w Administracji profili

  Przekazujemy dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w ramach realizacji umowy, na przykład firmom/osobom, którym powierzono dostawę profili lub instytucji kredytowej, której powierzono przetwarzanie płatności. Dalsze przekazywanie danych nie ma miejsca lub ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraźnie wyraziłeś/-aś zgodę na ich przekazywanie. Twoje dane nie będą bez Twojej wyraźnej zgody przekazywane osobom trzecim, np. w celach reklamowych.
  Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

  Media społecznościowe

  Nie używamy integracji mediów społecznościowych w Administracji profilu. Natomiast w stopce strony zamieszczamy linki do naszych profili w odpowiednich sieciach. Linkujemy do:

  • Facebook (Meta)
  • Instagram
  • Xing
  • < li>YouTube
  • Linkedin  Jeśli wywołasz te linki, opuścisz stronę persolog. Dane gromadzone i przetwarzane tam przez odpowiednie firmy odpowiedzialne znajdują się poza sferą wpływów i odpowiedzialności persolog. O tym, jak przebiega tam przetwarzanie danych, można dowiedzieć się z odpowiednich oświadczeń o ochronie danych.

  Biuletyn

  Nie możesz zarejestrować się do biuletynu w Administracji profilu, ale możesz na stronie persolog. Jeśli chcesz otrzymywać oferowany tam biuletyn, potrzebujemy od Ciebie adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i wyrażasz zgodę na otrzymywanie biuletynu. Dalsze dane nie będą zbierane lub będą zbierane wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Wykorzystujemy te dane wyłącznie w celu przesłania żądanych informacji.

  Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu rejestracji biuletynu odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania biuletynu, na przykład poprzez link „zrezygnuj z subskrypcji” w biuletynie. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych. Dane, które podajesz w celu otrzymywania biuletynu będą przez nas przechowywane do czasu wypisania się z niego i zostaną usunięte po wypisaniu się z biuletynu. Dane przechowywane przez nas do innych celów (np. adresy e-mail w obszarze członków) pozostają nienaruszone.

  Dalsze informacje ogólne

  Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

  Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W dowolnym momencie możesz odwołać swoją zgodę na śledzenie lub cele reklamowe, klikając tutaj [proszę również wprowadzić odpowiedni link tutaj]. Jeżeli jest to inny rodzaj zgody, którą chcesz cofnąć, wystarczy wysłać do nas nieformalną wiadomość e-mailem. Cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego do odwołania.

  Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

  W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobie zainteresowanej przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym ds. ochrony danych jest stanowy komisarz ds. ochrony danych kraju związkowego, w którym nasza firma ma siedzibę. Listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

  Prawo do przenoszenia danych

  Masz prawo do posiadania danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy przekazanej Tobie lub osobie trzeciej w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innemu kontrolerowi, nastąpi to tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.
  Prawo do sprzeciwu
  Jeżeli przetwarzamy dane w naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6(1)(f) jako podstawa prawna, masz prawo do
  szyfrowania SSL lub TLS
  Ta strona używa szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.
  Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywowane, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

  Szyfrowane transakcje płatnicze na tej stronie

  Jeśli istnieje obowiązek przekazania nam Twoich danych dotyczących płatności (np. numeru konta w przypadku upoważnienia do polecenia zapłaty) po zawarciu umowy z kosztami, dane te są wymagane do przetwarzania płatności.
  Transakcje płatnicze za pośrednictwem powszechnych środków płatności (Visa/MasterCard, polecenie zapłaty) są dokonywane wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanego połączenia SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.
  Przy komunikacji szyfrowanej Twoja płatność dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

  Informacje, blokowanie, usuwanie

  W ramach obowiązujących przepisów prawa masz w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz, w stosownych przypadkach, prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia te dane. W tym celu, a także w przypadku dalszych pytań na temat danych osobowych, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce.

persolog GmbH
support@persolog.com
+49 7232 3699-0
Prawa autorskie 2024 persolog GmbH, 75196 Remchingen, Niemcy. Wszystkie treści chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.