Ditt personvern er vårt ansvar

Personvern for persolog GmbH

Vi er glade for at du er interessert i vårt selskap og våre produkter og tjenester, og vi ønsker at du skal føle deg trygg når du besøker nettsiden vår med hensyn til beskyttelse av dine personopplysninger. Vi behandler dine personopplysninger konfidensielt og i samsvar med lovbestemte personvernforskrifter og denne personvernerklæringen. Vi vil at du skal vite når vi samler inn hvilke data, og hvordan vi bruker dem. Vi har iverksatt hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personvernforskriftene overholdes både av oss og av våre tjenesteleverandører. Våre ansatte er også oppmerksomme på personvern via riktig opplæring.

Personvern på et øyeblikk

Generelle punkter

Følgende merknader gir en enkel oversikt over hva som skjer med dine personopplysninger når du bruker Profiladministrasjon:

Personlige data

Når du bruker Profiladministrasjon, samles det inn ulike personopplysninger. Personopplysninger er data som du kan identifisere deg.
Dette inkluderer for eksempel detaljer som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse. Data som IP-adressen til enheten du bruker denne nettsiden med, regnes også som personopplysninger på tidspunktet for tilgang.
Denne personvernerklæringen forklarer hvilke data vi samler inn og hva vi bruker dem til. Den forklarer også hvordan og til hvilket formål dette gjøres.
Vi vil påpeke at dataoverføring på internett (f.eks. å ringe opp nettsider eller kommunisere via e-mail) kan ha sikkerhetshull. Fullstendig beskyttelse av data mot tilgang fra tredjeparter er ikke mulig.
Informasjonen du oppgir i e-poster vil kun bli brukt til å behandle dine henvendelser. Disse dataene behandles som strengt konfidensielle. Vi legger særlig vekt på personvernprinsippene.

Hvem er ansvarlig for datainnsamlingen på denne siden?

Databehandling på denne nettsiden utføres av

persolog GmbH
Koenigsbacher Strasse 51
75196 Remchingen
Germany
Represented by:
Friedbert Gay, Dettmar Leu, Debora Karsch

Telefon: +49 (0)7232-3699-0
E-mail: support@persolog.com

Hvordan får du tak i personvernombudet?

Dersom du har spørsmål til personvernet i vårt selskap, vennligst kontakt vår personvernansvarlig:

Steven Boesel
ENSECUR GmbH
Kaiserstr. 86
76133 Karlsruhe
E-mail: dsb-persolog@ensecur.de

Hvordan samler vi inn dine data?

På den ene siden samles dataene dine inn når du gir dem til oss.
Dette er tilfellet for eksempel hvis du bestemmer deg for å registrere deg i vår Profiladministrasjon. I dette tilfellet ber vi om etternavn, fornavn og e-mailadresse. Du må også angi et passord for tilgang. Videre kan dette være data og informasjon du gir oss i forbindelse med henvendelser (per post, e-mail eller via Profiladministrasjon). Det samles også inn data i forbindelse med drift av Profiladministrasjon. For eksempel samles noen data automatisk inn av våre IT-systemer når du besøker Profiladministrasjon. Dette er hovedsakelig tekniske data (f.eks. nettleser, operativsystem eller tidspunkt for sidetilgang). Disse dataene samles inn automatisk så snart du går inn på nettstedet vårt. Dette er utelukkende informasjon som trekker noen konklusjoner om din person. Vi vurderer disse dataene kun for statistiske formål, og i anonym form for å optimalisere nettstedet vårt, for å øke brukervennlighet, effektivitet og sikkerhet. IP-adressen din lagres anonymt og gir dermed ikke lenger noen personlig referanse. Vær oppmerksom på at din ikke-anonymiserte IP-adresse også kan videreformidles til tredjepartsleverandører i forbindelse med ethvert samtykke du måtte ha gitt. Hvis dataene dine overføres til tredjeland som ikke har et tilsvarende nivå av databeskyttelse, sikrer vi at databeskyttelsesnivået er garantert i hvert enkelt tilfelle ved å inngå standard kontraktklausuler og med ytterligere garantier fra tjenesteleverandøren.

Hvor lenge lagrer vi dataene dine?

Vi lagrer vanligvis opplysningene dine så lenge vi trenger dem for de angitte behandlingsformålene. Som regel betyr dette at dataene lagres i Profiladministrasjon til du ønsker å avslutte kontoen din. Hvis behandlingen er basert på ditt samtykke, vil vi kun behandle deg til du trekker tilbake samtykket eller formålet med samtykket er oppfylt.

Hva bruker vi dine data til?

Vi samler inn noen av dataene for å sikre at nettstedet leveres uten feil. Andre data kan bli brukt med ditt samtykke til å analysere brukeratferden din for å forbedre nettstedet vårt og produktene våre.

Hvilke rettigheter har du i forhold til dine data?

Du har rett til å motta informasjon om opprinnelsen, mottakeren og formålet med dine lagrede personopplysninger gratis, når som helst. Du har også rett til å be om retting, blokkering eller sletting av disse dataene. I tillegg har du rett til å protestere mot behandlingen dersom behandlingen utføres på grunnlag av vår overordnede legitime interesse (art. 6 para. 1 lit. f DSGVO). Du kan når som helst kontakte oss på adressene ovenfor med hensyn til dette og andre spørsmål om personvern. Videre har du rett til å sende inn en klage til den kompetente tilsynsmyndigheten.

Barn

Personer under 16 år bør ikke sende inn noen personopplysninger til oss uten samtykke fra deres foreldre eller foresatte. Vi ber ikke om personopplysninger fra barn og unge, samler ikke inn og gir dem ikke videre til tredjeparter.

Er det obligatorisk å levere dine data?

Det er ingen forpliktelse til å oppgi dine data. En mulig konsekvens av å ikke oppgi dine data er imidlertid at du ikke vil kunne opprette en konto i Profiladministrasjon. Ved bestillinger og betaling, vil det å ikke oppgi data forhindre oss å oppfylle kontrakten.

Datainnsamling for å gi tilgang til nettstedet vårt

Cookies

Disse sidene bruker delvis såkalte informasjonskapsler. Informasjonskapsler gjør tilbudet vårt mer brukervennlig, effektivt og sikkert. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen din og av nettleseren din.
Vi bruker kun «session cookies». De slettes automatisk ved slutten av besøket. Du kan stille inn nettleseren din slik at du er informert om innstillingen av informasjonskapsler og kun tillate informasjonskapsler i enkelttilfeller, utelukke aksept av informasjonskapsler for enkelte tilfeller eller generelt, og aktivere automatisk sletting av informasjonskapsler ved lukking av nettleseren. Hvis du deaktiverer informasjonskapsler, kan funksjonaliteten til denne nettsiden være begrenset.

Trenerportalen klarer seg nesten uten informasjonskapsler. Vi lagrer kun økt-ID-en i en økt-informasjonskapsel for å sikre tilgangsadministrasjon til tjenestene våre.

Informasjonskapsler som er nødvendige for å gjennomføre den elektroniske kommunikasjonsprosessen eller for å gi visse funksjoner du har bedt om (f.eks. handlekurvfunksjon i butikkområdet - løsrevet fra Profiladministrasjon) lagres på grunnlag av Art. 6 (1) lit. f DSGVO. Nettstedets operatør har en legitim interesse i å lagre informasjonskapsler for teknisk feilfri og optimalisert levering av sine tjenester. I den grad andre informasjonskapsler (f.eks. informasjonskapsler for å analysere din surfeatferd) lagres, behandles disse separat i denne personvernerklæringen (se ovenfor).

Serverloggfiler

Vi samler og lagrer automatisk informasjon i såkalte serverloggfiler, som nettleseren din automatisk overfører til oss. Disse er:

 • Nettlesertype og nettleser versjon
 • operativsystem
 • henvisnings-URL
 • tidspunkt for serverforespørsel
 • IP-adresse(denne lagres kun anonymt av oss)Disse dataene er ikke slått sammen med andre datakilder.
Grunnlaget for databehandlingen er art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Vår legitime interesse er teknisk feilfri og optimalisert levering av tjenestene våre.

Kontakt skjema

Det er ikke noe kontaktskjema i Profiladministrasjon. Men om du sender oss forespørsler via kontaktskjemaet på vår generelle persolog-nettside, vil opplysningene dine fra forespørselsskjemaet, inkludert kontaktdataene du oppgir der, lagres av oss for å behandle henvendelsen og i tilfelle oppfølgingsspørsmål. Vi gir ikke denne informasjonen videre uten ditt samtykke.
Behandling av informasjonen som legges inn i kontaktskjemaet er derfor utelukkende basert på ditt samtykke (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). Du kan når som helst tilbakekalle dette samtykket. En e-mail til oss er tilstrekkelig for dette formålet. Lovligheten av databehandlingsoperasjonene som utføres frem til tilbakekallingen forblir upåvirket av tilbakekallingen.
Informasjonen du skrev inn i kontaktskjemaet vil forbli hos oss inntil du ber oss om å slette dem, tilbakekaller ditt samtykke til å lagre dem eller formålet med å lagre dataene ikke lenger gjelder (f.eks. etter at vi har fullført behandlingen av forespørselen din). Obligatoriske lovbestemmelser - spesielt oppbevaringsperioder - forblir upåvirket.

Registrering i Profiladministrasjonen

Du kan registrere deg i vår Profiladministrasjon med en passordbeskyttet kundekonto for å bruke sidens funksjoner. Vi bruker informasjonen som er lagt inn for dette formålet kun med det formål å bruke det respektive tilbudet eller tjenesten du har registrert deg for. Den obligatoriske informasjonen som kreves under registreringen må oppgis i sin helhet.
Vi Krever følgende informasjon for registrering:

 • Fornavn
 • Etternavn
 • e-mail addresse
 • Et password valgt av deg (dette får vi ikke vite)
 • Bedrift (valgfritt)Registrering er ikke mulig uten denne obligatoriske informasjonen.
Ved viktige endringer, som for eksempel tilbudets omfang eller ved nødvendige teknisk endringer, vil vi bruke e-mailadressen oppgitt under registreringen for å informere deg om dette.

Det juridiske grunnlaget for informasjonen som legges inn under registreringen er basert på oppfyllelse av en kontrakt eller pre-kontraktuelle tiltak (Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO). Informasjonen som samles inn under registreringen vil bli lagret av oss så lenge du er registrert på vår nettside og vil deretter bli slettet. Lovbestemte oppbevaringsperioder forblir upåvirket.

Bruk av data til reklameformål ved registrering
i tillegg til å behandle informasjonen din med det formål å behandle kjøpet og/eller tjenesten, bruker vi også informasjonen med ditt samtykke ved registrering, for å kommunisere med deg om dine bestillinger, visse produkter eller markedsføringskampanjer og for å anbefale produkter eller tjenester som kan være av interesse for deg.

Behandling av kunde- og kontraktsinformasjon

Vi samler også inn, behandler og bruker personopplysninger dersom det er nødvendig for etablering, innhold eller endring av rettsforholdet (lagerdata). Dette er for eksempel informasjon om kjøpte profiler (type og mengde), informasjon om de enkelte prosjektene (navn, opprettelsesdato, språk, fokus, beskrivelse og om prosjektet er anonymt eller ikke.

Dette gjøres med grunnlag i art. 6 (1) lit. b DSGVO, som tillater behandling av data for oppfyllelse av en kontrakt eller pre-kontraktuelle tiltak. Vi samler inn, behandler og bruker personopplysninger om bruken av våre internettsider (bruksdata) kun i den utstrekning dette er nødvendig for at brukeren skal kunne bruke tjenesten eller fakturere brukeren.
Den innsamlede kundeinformasjonen slettes etter fullføring av bestillingen eller avslutning av forretningsforholdet. Lovbestemte oppbevaringsperioder forblir upåvirket.

Dataoverføring ved inngåelse av kontrakt om kjøp av profiler i Profiladministrasjon

Vi overfører kun personopplysninger til tredjeparter dersom dette er nødvendig innenfor rammen av kontraktsbehandlingen, for eksempel til selskapene/personene som er betrodd leveringen av profilene eller til kredittinstitusjonen som er betrodd betalingsbehandlingen. Videre overføring av data finner ikke sted med mindre du uttrykkelig har samtykket til overføringen. Dine data vil ikke bli gitt videre til tredjeparter for eksempel for reklameformål, uten ditt samtykke.
Grunnlaget for databehandling er art. 6 para. 1 lit. b DSGVO, som tillater behandling av data for oppfyllelse av en kontrakt eller pre-kontraktuelle tiltak.

Sosiale Media

Vi bruker ikke integrering av sosiale medier i Profiladministrasjon. I bunntekstområdet på nettstedet linker vi imidlertid til våre profiler i de respektive nettverkene. Vi linker til:

 • Facebook (Meta)
 • Instagram
 • Xing
 • Youtube
 • LinkedinOm du klikker på disse linkene, forlater du Persolog-nettstedet. Dataene som samles inn og behandles der av de respektive ansvarlige selskapene ligger utenfor Persologs innflytelsessfære og ansvar. Du kan oppdatere deg på behandlingen som utføres der i de respektive personvernerklæringene.

Nyhetsbrev

Du kan ikke registrere deg for et nyhetsbrev på Profiladministrasjon, men du kan gjøre det på Persologs nettside. Hvis du ønsker å motta nyhetsbrevet som tilbys der, krever vi en e-mailadresse fra deg samt informasjon som gjør at vi kan bekrefte at du er eier av den angitte e-mailadressen. Vi krever og at du godtar å motta nyhetsbrevet. Ytterligere informasjon vil ikke bli samlet inn, eller vil kun bli samlet inn på frivillig basis. Vi bruker disse dataene utelukkende for å sende den forespurte informasjonen.

Behandlingen av informasjonen som legges inn i registreringsskjemaet for nyhetsbrevet er utelukkende basert på ditt samtykke (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke for lagring av informasjonen, e-mailadressen og bruken av dette for å sende nyhetsbrevet, for eksempel via linken "avmelding" i nyhetsbrevet. Lovligheten av databehandlingsoperasjonene som allerede er utført forblir upåvirket av tilbakekallingen. Informasjonen du oppgir for å motta nyhetsbrevet vil bli lagret av oss til du melder deg av nyhetsbrevet og slettes etter at du har meldt deg av nyhetsbrevet. Informasjon lagret av oss for andre formål (f.eks. e-mailadresser for medlemsområdet) forblir upåvirket av dette.

Ytterligere generell informasjon

Tilbakekalling av ditt samtykke til databehandling

Mange databehandlingsoperasjoner er kun mulig med ditt uttrykkelige samtykke. Du kan når som helst tilbakekalle samtykket ditt for sporings- eller reklameformål ved å klikke her [vennligst skriv inn den relevante linken her]. Dersom det er en annen type samtykke du ønsker å tilbakekalle, er det tilstrekkelig å sende oss en e-mail. Lovligheten av databehandlingen utført frem til tilbakekallingen forblir upåvirket av tilbakekallingen.

Klagerett til tilsynsmyndigheten

Ved brudd på databeskyttelsesloven har den det gjelder rett til å sende inn en klage til den tilsynsmyndigheten. Tilsynsmyndigheten for databeskyttelsesspørsmål er den statlige databeskyttelseskommissæren i den føderale staten der selskapet vårt er basert. En liste over databeskyttelsesansvarlige og deres kontaktdetaljer finner du på følgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å få data som vi behandler automatisk på grunnlag av ditt samtykke eller i oppfyllelse av en kontrakt overlevert til deg eller til en tredjepart i et vanlig, maskinlesbart format. Dersom du ber om direkte overføring av data til en annen behandlingsansvarlig, vil dette kun gjøres så langt det er teknisk mulig.
Rett til å protestere
Hvis vi behandler informasjonen i vår legitime interesse med Art. 6(1)(f) som rettsgrunnlag har du rett til
SSL- eller TLS-kryptering
Dette nettstedet bruker SSL- eller TLS-kryptering av sikkerhetsgrunner og for å beskytte overføringen av konfidensielt innhold, for eksempel bestillinger eller forespørsler som du sender til oss som nettstedoperatør. Du kan kjenne igjen en kryptert forbindelse ved at adresselinjen til nettleseren endres fra "http://" to "https://" og ved låsersymbolet i nettleserlinjen.
Når SSL- eller TLS-kryptering er aktivert, kan ikke informasjonen du overfører til oss leses av tredjepart.

Krypterte betalingstransaksjoner på denne nettsiden

Hvis det er en forpliktelse til å overføre betalingsdataene dine (f.eks. kontonummer ved autorisasjonsfullmakt) til oss etter inngåelse av en kostnadskontrakt, er disse dataene nødvendige for betalingsbehandlingen.
Betalingstransaksjoner via de vanlige betalingsmidlene (Visa/MasterCard, direkte debitering) skjer utelukkende via en kryptert SSL- eller TLS-forbindelse. Du kan kjenne igjen en kryptert forbindelse ved at adresselinjen til nettleseren endres fra "http://" to "https://" og ved låsesymbolet i nettleserlinjen.
Med kryptert kommunikasjon kan ikke betalingsdataene som du overfører til oss leses av tredjepart.

Informasjon, blokkering, sletting

Innenfor rammen av gjeldende lovbestemmelser, har du til enhver tid rett til gratis informasjon om dine lagrede personopplysninger, deres opprinnelse og mottaker, og formålet med databehandlingen. Dersom det er aktuelt, rett til retting, blokkering eller sletting av denne informasjonen. For dette formålet, samt for ytterligere spørsmål om emnet personopplysninger, kan du når som helst kontakte oss på adressen oppgitt i forlaget.

persolog GmbH
support@persolog.com
+49 7232 3699-0
Copyright 2024 persolog GmbH, 75196 Remchingen, Germany. Alt innhold er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter forbeholdt