De bescherming van je gegevens is onze zorg

Privacybeleid van persolog GmbH

Wij zijn blij dat je geïnteresseerd bent in ons bedrijf en onze producten en diensten en willen graag dat je je veilig voelt bij het bezoeken van onze website met betrekking tot de bescherming van je persoonlijke gegevens. Wij behandelen je persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming. Wij willen dat je weet wanneer wij welke gegevens verzamelen en hoe wij ze gebruiken. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de voorschriften inzake gegevensbescherming zowel door ons als door onze dienstverleners worden nageleefd. Ook onze medewerkers worden door passende scholing attent gemaakt op het belang van gegevensbescherming.

Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene opmerkingen

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met je persoonlijke gegevens gebeurt wanneer je gebruik maakt van de profieladministratie:

Persoonlijke gegevens

Wanneer je de profieladministratie gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee je persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.
Hieronder vallen bijvoorbeeld gegevens als naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. Ook gegevens zoals het IP-adres van het apparaat waarmee je deze website bezoekt, worden beschouwd als persoonsgegevens op het moment van toegang.
In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.
Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht op het internet (bijvoorbeeld het oproepen van webpagina's of communicatie per e-mail) veiligheidshiaten kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.
De informatie die je in e-mails geeft, wordt alleen gebruikt om je vragen te verwerken. Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Wij besteden bijzondere aandacht aan de principes voor gegevensvermijding en gegevensminimalisatie..

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door

persolog GmbH
Koenigsbacher Strasse 51
75196 Remchingen
Germany
Vertegenwoordigd door:
Friedbert Gay, Dettmar Leu, Debora Karsch

Telefon: +49 (0)7232-3699-0
E-Mail: support@persolog.com

Hoe kun je de functionaris voor gegevensbescherming bereiken?

Als je vragen hebt over gegevensbescherming bij ons bedrijf, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Steven Boesel
ENSECUR GmbH
Kaiserstr. 86
76133 Karlsruhe
E-Mail: dsb-persolog@ensecur.de

Hoe verzamelen we je gegevens?

Enerzijds worden je gegevens verzameld wanneer je ze aan ons verstrekt.
Dit is bijvoorbeeld het geval als je besluit je te registreren in onze profieladministratie. In dat geval vragen wij om je naam, voornaam en e-mailadres. Tevens moet je een wachtwoord instellen voor toegang. Verder kunnen dit gegevens & informatie zijn die je aan ons verstrekt in het kader van aanvragen (per post, e-mail of via de profieladministratie). Ook worden gegevens verzameld die gedurende de werking van de profieladministratie ontstaan. Sommige gegevens worden bijvoorbeeld automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer je de profieladministratie bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van toegang tot de pagina). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra je onze website bezoekt. Het gaat uitsluitend om informatie waaruit geen conclusies over een persoon kunnen worden getrokken. Wij evalueren deze gegevens alleen voor statistische doeleinden en in anonieme vorm om onze website te optimaliseren, om de gebruiksvriendelijkheid, doeltreffendheid en veiligheid te verhogen. Je IP-adres wordt anoniem opgeslagen en kan dus niet meer naar personen worden verwezen. Wij wijzen erop dat je niet-geanonimiseerde IP-adres ook kan worden doorgegeven aan derde aanbieders in het kader van de toestemming die je eventueel hebt gegeven. Als je gegevens worden doorgegeven aan derde landen die geen gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming kennen, zorgen wij ervoor dat het niveau van gegevensbescherming in elk geval wordt gewaarborgd door het afsluiten van standaardcontractbepalingen en met verdere garanties van de dienstverlener.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Wij bewaren je gegevens over het algemeen zo lang als wij ze nodig hebben voor de aangegeven verwerkingsdoeleinden. In de regel betekent dit dat de gegevens worden opgeslagen in de profieladministratie totdat je je account wilt beëindigen. Als de verwerking berust op jouw toestemming, verwerken wij de gegevens alleen totdat je je toestemming intrekt of de doeleinden van de toestemming zijn vervuld.

Waar gebruiken we je gegevens voor?

Wij verzamelen sommige gegevens om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen met je toestemming worden gebruikt om je gebruikersgedrag te analyseren om onze website en onze producten te verbeteren.

Welke rechten heb je met betrekking tot je gegevens?

Je hebt het recht om te allen tijde kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van je opgeslagen persoonsgegevens. Je hebt ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking als deze wordt uitgevoerd met het oog op een hoger gerechtvaardigd belang. (Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO). Met betrekking tot deze en andere vragen over gegevensbescherming kun je te allen tijde contact met ons opnemen op bovenstaande adressen. Bovendien heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Kinderen

Personen jonger dan 16 jaar mogen zonder toestemming van hun ouders of wettelijke voogden geen persoonsgegevens aan ons verstrekken. Wij vragen geen persoonlijke gegevens van kinderen en jongeren, verzamelen ze niet en geven ze niet door aan derden.

Is het verplicht om je gegevens te verstrekken?

Er is geen verplichting om je gegevens te verstrekken. Een mogelijk gevolg van het niet verstrekken van je gegevens is echter dat je geen account kunt aanmaken in de profieladministratie. In het geval van bestellingen en betalingen is het gevolg van het niet verstrekken van je gegevens dat de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd.

Gegevensverzameling om toegang tot onze website mogelijk te maken

Cookies

Deze pagina's maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer worden opgeslagen en door je browser worden bewaard.
Wij gebruiken alleen zogenaamde "session cookies". Deze worden aan het einde van je bezoek automatisch gewist. Je kunt je browser zo instellen dat je geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als je cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn..

Het trainerportaal werkt bijna volledig zonder cookies. Wij slaan alleen de sessie-ID op in een sessie-cookie om de toegang tot onze diensten te beheren.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door jou gevraagde functies (bijv. winkelwagenfunctie in het winkelgedeelte - los van de profieladministratie) te bieden, worden opgeslagen op basis van Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies om je surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze in deze verklaring inzake gegevensbescherming apart behandeld (zie hierboven).

Serverlogbestanden

Wij verzamelen en bewaren automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die je browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

 • browsertype en browserversie
 • operating system
 • referrer URL
 • time of the server request
 • IP adres (dit wordt alleen anoniem door ons opgeslagen)Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.
De basis voor de gegevensverwerking is art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Ons legitiem belang is de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van onze diensten.

Contactformulier

Er is geen contactformulier op de profieladministratie. Als je ons echter vragen stuurt via het contactformulier op onze algemene persolog-website, worden je gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die je daar verstrekt, door ons opgeslagen voor de verwerking van de vraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder je toestemming.
De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens is derhalve uitsluitend gebaseerd op je toestemming (art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Een informele mededeling per e-mail aan ons volstaat hiervoor. De legitimiteit van de gegevensverwerking die tot aan de intrekking wordt uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.
De gegevens die je in het contactformulier hebt ingevoerd, blijven bij ons totdat je ons verzoekt ze te verwijderen, je toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat we de verwerking van je vraag hebben afgerond). Verplichte wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onverminderd van kracht.

Registratie via de profieladministratie

Je kunt je op onze profieladministratie registreren via een met een wachtwoord beveiligde klantenaccount om de functies van de site te gebruiken. Wij gebruiken de hiervoor ingevoerde gegevens uitsluitend voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor je je hebt geregistreerd. De bij de registratie gevraagde verplichte gege
Wij hebben de volgende informatie nodig voor de registratie:

 • Naam
 • Voornaam
 • e-mailadres
 • Een door jou gekozen wachtwoord (wij krijgen dit niet te weten)
 • Bedrijf (optioneel)Registratie is niet mogelijk zonder deze verplichte informatie.
Bij belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de inhoud van het productaanbod of bij technisch noodzakelijke wijzigingen, zullen wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres gebruiken om je op deze wijze te informeren.

De wettelijke basis voor de bij de registratie ingevoerde gegevens is gebaseerd op de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen (art. 6 lid 1 lid b DSGVO). De tijdens de registratie verzamelde gegevens worden door ons bewaard zolang je op onze website bent geregistreerd en worden daarna gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven onverminderd van kracht.

Gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden bij registratie
Naast de verdere verwerking van je gegevens om je aankoop en/of dienst te verwerken, gebruiken we je gegevens ook met je toestemming in geval van registratie om met je te communiceren over je bestellingen, bepaalde producten of marketingcampagnes en om producten of diensten aan te bevelen die voor jou interessant kunnen zijn.

Verwerking van klant- en contractgegevens

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken ook persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor de totstandkoming, inhoud of wijziging van de juridische relatie (inventarisatiegegevens). Dit is bijvoorbeeld informatie over gekochte profielen (soort en hoeveelheid), informatie over de individuele projecten (naam, aanmaakdatum, taal, focus, beschrijving en of het project anoniem is of niet.

Dit gebeurt op basis van art. 6 (1) lid b DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van onze internetpagina's (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of om de gebruiker te factureren.
De verzamelde klantgegevens worden gewist na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onverminderd van kracht.

Gegevensoverdracht bij het aangaan van het contract voor de aankoop van profielen in de profieladministratie

Wij geven persoonsgegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is in het kader van de contractverwerking, bijvoorbeeld aan de bedrijven / personen die belast zijn met de levering van de profielen of aan de instelling die belast is met de betalingsverwerking. Verdere overdracht van gegevens vindt niet of slechts met jouw uitdrukkelijke toestemming plaats. Je gegevens worden zonder je uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.
De basis voor gegevensverwerking is art. 6 par. 1 lid b DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

Social media

Wij maken geen gebruik van sociale media integratie in de profieladministratie. In het voettekstgedeelte van de website verwijzen wij echter naar onze profielen in de desbetreffende netwerken. We hebben links naar:

 • Facebook (Meta)
 • Instagram
 • Xing
 • Youtube
 • LinkedinAls je deze links aanklikt, verlaat je de website van Persolog. De gegevens die daar worden verzameld en verwerkt door de desbetreffende verantwoordelijke bedrijven vallen buiten de invloedssfeer en verantwoordelijkheid van Persolog. Je kunt je over de daar uitgevoerde verwerking informeren in de desbetreffende gegevensbeschermingsverklaringen.

Nieuwbrief

Je kunt je niet inschrijven voor een nieuwsbrief via de profieladministratie, maar wel op de website van persolog. Als je de daar aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van je nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat je de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat je instemt met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of slechts op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie.

De verwerking van de in het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens is uitsluitend gebaseerd op je toestemming (art. 6 par. 1 lid a DSGVO). Je kunt je toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het versturen van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de "afmeldlink" in de nieuwsbrief. De rechtsgeldigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft door de intrekking onaangetast. De gegevens die je verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat je je afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd nadat je je hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Door ons voor andere doeleinden opgeslagen gegevens (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven hierdoor onaangetast.

Verdere algemene informatie

Intrekking van je toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met je uitdrukkelijke toestemming. Je kunt je toestemming voor tracking- of reclamedoeleinden te allen tijde intrekken door hier te klikken [vul hier ook de betreffende link in]. Als je een ander soort toestemming wilt intrekken, volstaat het om ons een informeel bericht per e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking heeft plaatsgevonden, blijft door de intrekking onverminderd van kracht.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Bij overtredingen van het gegevensbeschermingsrecht heeft de betrokkene het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties is de commissaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin onze onderneming is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vind je op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdracht

Je hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van jouw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst in een gangbaar, voor computers leesbaar formaat aan jou of aan een derde te laten overhandigen. Indien je verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch haalbaar is.
Recht van verzet
Als wij de gegevens verwerken in ons gerechtvaardigd belang met art. 6(1)(f) als rechtsgrondslag, heb je het recht op
SSL of TLS encryption
Deze site gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die je naar ons als sitebeheerder stuurt. Je kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" naar "https://" en door het slotsymbool in de browserbalk.
Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die je aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Gecodeerde betalingstransacties op deze website

Als er een verplichting bestaat om je betalingsgegevens (bijv. rekeningnummer bij machtiging tot automatische afschrijving) aan ons door te geven na het sluiten van een overeenkomst waarbij kosten worden gemaakt, zijn deze gegevens nodig voor de betalingsverwerking.
Betalingstransacties via de gangbare betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) verlopen uitsluitend via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. Je herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" naar "https://" en door het slotsymbool in de browserbalk.
Met gecodeerde communicatie kunnen je betalingsgegevens die je aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heb je te allen tijde recht op gratis informatie over je opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel en voor verdere vragen over persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres.

persolog GmbH
support@persolog.com
+49 7232 3699-0
Copyright 2024 persolog GmbH, 75196 Remchingen, Duitsland. Alle inhoud is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden.