Din databeskyttelse er vores opgave

persolog GmbHs persondatapolitik

Vi er glade for at du er interesseret i vores virksomhed, produkter og services og det er vigtigt for os at du i forhold til beslyttelse af dine data oplever dig tryg ved at besøge vores hjemmeside. Vi behandler dine personlige data med fortrolighed og i overensstemmelse med databeskyttelsesloven. Det er vigtigt for os at du ved når vi indsamler data og hvordan vi bruger dem. Vi har gjort passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre at databeskyttelseslovgivningen strengt overholdes af både os og vores samarbejdspartnere. Ligeledes har vores medarbejdere gennem omfattende uddannelse opbygget kompetencer i forhold til sikring af databeskyttelse.

Databeskyttelse kort fortalt

Generelle bemærkninger

Den følgende information giver et hurtigt overblik over hvad der sker med dine personlige data når du bruger Profiladministrationen:

Personlige data

Når du bruger Profileadministration indsamles der forskellige persondata. Persondata er data, der kan personligt identificere dig.
Det indebærer f. eks detaljer som navn, adresse, telefonenummer, email adresse. Data i form af IP-adressen på den enhed du tilgår denne hjemmeside anses også som persondata på tidspunktet for adgangen.
Persondatapolitikken forklarer hvilke data vi indsamler og hvad vi bruger dem til. Den forklarer også hvordan og med hvilket formål dette bliver gjort.
Vi vil gerne påpege at datatransmission på internettet (f. eks opslag på hjemmesider eller kommunikation via email) kan rumme sikkerhedsbrister. Fuldstændig databeskyttelse mod tredieparts indtrængen er ikke mulig.
Den information du giver i emails til at behandle dine henvendelser. Disse data bliver behandlet strengt fortroligt. Vi har stor opmærksomhed på principperne vedrørende dataundgåelse og dataøkonomi.

Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på denne hjemmeside?

Databehandlingen på denne hjemmeside udføres af

persolog GmbH
Koenigsbacher Strasse 51
75196 Remchingen
Germany
Repræsenteret af:
Friedbert Gay, Dettmar Leu, Debora Karsch

Telefon: +49 (0)7232-3699-0
Email: support@persolog.com

Hvordan får du kontakt til den ansvarlige for databeskyttelse?

Hvis du har nogle spørgsmål til databeskyttelse hos persolog, kontakt venligst vores databeskyttelsesansvarlige:

Steven Boesel
ENSECUR GmbH
Kaiserstr. 86
76133 Karlsruhe
E-Mail: dsb-persolog@ensecur.de

Hvordan indsamler vi dine data?

Der er flere måder. Dine data indsamles når du giver dem til os.
Det er f.eks hvis du beslutter at registrere dig i vores Profileadministration. I tilfælde heraf spørger vi dig om dit efternavn, fornavn og email adresse. Du vil også skulle oprette et password for at få adgang. Det kan være data og informationer du giver os med henblik på forspørgsler (gennem post, email eller via Profiladministrationen). Data, der fremkommer mens du arbejder i Profileadministrationen, indsamles også. For eksempel er der data der automatisk indsamles i vores IT-systemer imens du er inde i Profiladministrationen. Det er overvejende tekniske data (f.eks. internet browser, operativsystem eller oplysning om tidspunkter for sideadgang). Disse data indsamles automatisk når du åbner vores hjemmeside. Dette er alene information, der ikke udtrykker noget om din person. Vi bruger alene disse data til statistiske formål i anonym form med henblik på at optimere vores hjemmeside, og øge bruger user-venligheden, effektiviteten og sikkerheden. Din IP-adresse er gemt anonymt og kan ikke længere knyttes til en personlig reference. Bemærk venligst at din ikke-anonymiserede IP adresse kan videregives til 3. parts samarbejdspartnere i det omfang du har givet tilladelse. Hvis data videregives til 3. lande der ikke har et tilsvarende niveau af databeskyttelse sikrer vi at niveauet for databeskyttelse garanteres i alle tilfælde ved brug af kluasuler i standardkontrakter og med yderligere garantier fra serviceprovideren.

Hvor længe gemmer vi dine data?

Vi gemmer generelt dine data i så lang tid som det er nødvendigt for håndteringen af den konkrete opgave. Som udgangspunkt betyder det at dine data gemmes i Profiladministrationen indtil du ønsker at lukke din brugeradgang. Hvis behandlingen er baseret på dit samtykke, vil vi kun databehandle til du afbryder dit samtykke eller formålet med samtykket er blevet afsluttet.

Hvad bruger vi dine data til?

Vi indsamler nogle af dataene med henblik på at sikre at hjemmesiden stilles til rådighed uden fejl. Andre data kan med dit samtykke finde anvendelse til at analysere brugeradfærd med henblik på at forbedre vores hjemmeside og vores produkter.

Hvilke rettigheder har du i forhold til dine data?

Du har retten til at modtage information om oprindelse, modtager og formål af dine gemte personlige data uden omkostninger når som helst. Du har også retten til at kræve rettelser, blokering eller sletning af disse data. Derudover har du retten til at gøre indsigelse mod databehandlingen hvis behandlingen er ud over vores overordnede legitime interesser (Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO). Du er velkommen til at kontakte os når som helst på ovennævnte adresser i forhold til dette eller andre spørgsmål vedrørende databeskyttelse. Derudover har du mulighed for at indgive en klage til de relevante myndigheder.

Børn

Personer under 16 år bør ikke videregive data til os uden samtykke fra deres forældre eller værge. Vi efterspørger ikke personlige data fra børn eller unge ligesom vi ikke indsamler eller videregiver data til 3. person.

Er afgivelse af dine data obligatorisk?

Der er intet krav om at afgive dine data. En mulig konsekvens af at du ikke afgiver data er at du ikke er i stand til at oprette en brugeradgang i Profiladministrationen. Med hensyn til afgivelse af bestilling og betaling indebærer en manglende afgivelse af data at det ikke er muligt at etablere en aftale.

Dataindsamling i forhold til at opnå adgang til vores hjemmeside

Cookies

Disse sider gør i et vist omfang brug af såkaldte cookies. Cookies hjælper os til at gøre vores ydelser mere brugervenlige, effektive og sikre. Cookies er små tekstfiler der lagres på din computer og gemmes af din browser.
Vi bruger kun såkaldte "session cookies". De bliver automatisk slettet når du logger ud. Du kan indstille din browser med hensyn til cookies og alene tillade cookies i enkeltstående tilfælde, undlade at acceptere cookies i bestemte sammenhænge eller generelt at aktivere automatisk sletning af cookies når du lukker din browser. Hvis du deaktiverer cookies, kan det begrænse funktionerne på denne hjemmeside.

The Trænerportalen fungerer i praksis helt uden brug af cookies. Vi gemmer alene session ID i en session cookie for at sikre adgangsstyring til vores services.

Cookies der er påkrævede for at håndtere den elektroniske kommunikationsproces eller for at understøtte bestemte funktioner som du efterspørger (f. eks. indkøbsfunktionen i shoppen - løsrevet fra Profiladministrationen) er gemt med afsæt i Art. 6 (1) lit. f DSGVO. Den hjemmesideansvarlige har en legitim ret til at lagre cookies med henblik på at sikre en teknisk fejlfri og optimal levering af hjemmesidens services. For så vidt andre cookies (f. eks cookies med henblik på at analysere din søgeadfærd) er gemt, bliver disse beskrevet selvstændigt i databeskyttelsesforordningen (se ovenfor).

Server logfiler

Vi indhenter og lagrer automatisk informationer i såkaldte serverlogfiler, som din browser videresender til os. det er:

 • browsertype og browserversion
 • operativsystem
 • henvise URL
 • tidspunktet for serveranmodningen
 • IP Adresse (denne er alene gemt anonymt af os)Disse data er ikke delt med andre datakilder.
Grundlaget for databehandlingen er Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Vores legitimate interesse er en teknisk fejlfri og optimal levering af vores services.

Kontaktformular

Der er ingen kontaktformular i Profiladministrationen. Hvis du derimod sender os forespørgsler gennem kontaktformularen på vores generelle persolog hjemmeside, vil dine informationer fra kontaktformularen indeholdende de kontaktdata du afgiver der blive gemt af os for at kunne behandle forespørgslen og eventuelle opfølgende spørgsmål. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.
Behandling af data afgivet i kontaktformularen er alene betinget af dit samtykke (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). Du kan tilbagetrække dette samtykke når som helst. Uformel kommunikation til os via email er ikke tilstrækkeligt i denne sammenhæng. Databehandling udføres indtil tilbagekaldelse af samtykke.
De informationer du har angivet i kontaktformularen har vi forsat indtil dit krav til os om at slette dem, tilbagekaldelse af dit tilsagn om at gemme dem, eller grunden til at gemme dem ikke længere gælder (f.eks efter at vi har afsluttet behandlingen af din forespørgsel). Obligatoriske lovbestemmelser - specielt tilbageholdelsesperioden - forbliver upåvirket.

Registrering i Profiladministrationen

For at bruge hjemmesidens funktioner kan du logge ind i Profiladministration med en password beskyttet brugeradgang. Vi anvender alene dine brugerdata med henblik på at give dig adgang til de services og tilbud som du har valgt at benytte. Alle felter i den påkrævede login information skal udfyldes.
Vi udbeder os følgende informationer for log-in:

 • Navn
 • Efternavn
 • emailadresse
 • Et password valgt af dig (vi kommer ikke til at kende dette)
 • Virksomhed (frivilligt)Log-in er ikke muligt udendisse obligatoriske oplysninger.
Ved betydende ændringer, for eksempel i forhold til de tjenester du bruger eller ved nødvendige tekniske ændringer vil vi bruge den email adresse du har brugt til registrering af log-in til at informere dig.

Det juridiske grundlag for dine registreringsdata er funderet i opfyldelsen af de accepterede betingelser for brugen af hjemmesiden (Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO). Data afgivet ved registering vil blive opbevaret af os så længe du er registreret bruger af vores hjemmeside, og vil derefter blive slettet. Den lovbestemte opbevaringsperiode forbliver upåvirket.

Brug af data med henblik på markedsføringsformål i forbindelse med registrering
I tillæg til at behandle dine data med henblik på dine køb og/eller serviceydelser bruger vi også med dit samtykke dine data til at kommunikere med dig i forhold til dine køb, udvalgte produkter eller markedsføringskampagner og til at anbefale produkter og services der kunne være af din interesse.

Behandling af kunde- og kontraktdata

Vi indsamler, behandler og bruger persondata, hvis det er nødvendigt for etablering eller ændring af retsforholdet i kontrakten (lagrede data). Det er f. eks information om købte profiler (type og omfang), information om individuelle projekter (navn, oprettelsesdato, sprog, fokus, beskrivelse og i hvilket omfang projektet er anonymt eller ej.

Dette finder sted med afsæt i Art. 6 (1) lit. b DSGVO, som tillader behandling af data med henblik på opfyldelse af en kontrakt eller prækontraktuelle foranstaltninger.Vi indsamler, behandler og bruger personlige data i forhold til brugen af vores internet sider (brugerdata), dog kun i det omfang dette er nødvendigt for at gøre brugeren i stand til at bruge servicen eller med henblik på at fakturere brugeren.
De indsamlede kundedata bliver slettet efter afvikling af ordren eller afslutning af forretningsforholdet. Den lovbestemte opbevaringsperiode iagttages uanset.

Datatransmission ved afslutning af kontrakt om køb af profiler i Profiladministrationen

Vi videregiver kun personoplysninger til tredjemand, hvis dette er nødvendigt inden for rammerne af kontraktbehandlingen, for eksempel til de virksomheder/personer, der er betroet leveringen af profilerne eller til det pengeinstitut, der håndterer betalingsbehandlingen. Yderligere transmission af data finder ikke sted med mindre at du udtrykkeligt har givet samtykke til videregivelsen. Dine data videregives ikke til tredjeperson uden dit udtrykkelige samtykke, for eksempel til reklameformål.
Grundlaget for databehandling er art. 6 stk. 1 lit. b DSGVO, som tillader behandling af data til opfyldelse af en kontrakt eller præ-kontraktuelle foranstaltninger..

Sociale medier

Vi bruger ikke integration af sociale medier på Profiladministrationen. Men i sidefoden på hjemmesiden linker vi til vores profiler i de respektive netværk. Vi linker til:

 • Youtube
 • Linkedin


 • Hvis du kalder disse links op, forlader du Persologs hjemmeside. De data, der indsamles og behandles der af de respektive ansvarlige virksomheder, ligger uden for Persologs indflydelses- og ansvarsområde. Du kan informere dig om den behandling, der udføres der, i de respektive databeskyttelseserklæringer.

  Nyhedsbrev.

  Du kan ikke tilmelde dig et nyhedsbrev på Profiladministrationen, men det kan du på persologs hjemmeside. Hvis du gerne vil modtage nyhedsbrevet, der tilbydes der, kræver vi en emailadresse fra dig samt oplysninger, der gør det muligt for os at bekræfte, at du er ejer af den angivne emailadresse, og at du accepterer at modtage nyhedsbrevet. Yderligere data vil ikke blive indsamlet eller vil kun blive indsamlet på frivillig basis. Vi bruger udelukkende disse data til at sende de ønskede oplysninger.

  Behandlingen af de data, der indtastes i nyhedsbrevets kontaktformular, er udelukkende baseret på dit samtykke (Art. 6, stk. 1 lit. a DSGVO). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til opbevaring af dataene, e-mailadressen og deres brug til udsendelse af nyhedsbrevet, fx via linket "afmeld" i nyhedsbrevet. De juridiske aspekter af de allerede udførte databehandlinger iagttages uafhængigt af tilbagekaldelsen. De data, du afgiver med henblik på at modtage nyhedsbrevet, vil blive opbevaret af os, indtil du afmelder dig nyhedsbrevet, og vil blive slettet, efter du afmelder dig nyhedsbrevet. Data lagret af os til andre formål (f.eks. emailadresser for medlemmernes område) forbliver upåvirket af dette.

  Yderligere generel information

  Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling

  Mange databehandlingsoperationer er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til sporings- eller reklameformål ved at klikke her [indtast venligst også det relevante link her]. Hvis det er en anden form for samtykke, du ønsker at tilbagekalde, er det tilstrækkeligt at sende os en uformel besked på email. Lovligheden af den databehandling, der udføres indtil tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

  Ret til at klage til den kompetente tilsynsmyndighed

  I tilfælde af overtrædelser af databeskyttelsesloven har den pågældende person ret til at indgive en klage til den relevante tilsynsmyndighed. Den relevante tilsynsmyndighed for databeskyttelsesspørgsmål er den statslige databeskyttelsesmyndighed i det land, hvor vores virksomhed er baseret. En liste over databeskyttelsesansvarlige og deres kontaktoplysninger kan findes på følgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

  Ret til dataportabilitet

  Du har ret til at få data, som vi behandler automatisk på baggrund af dit samtykke eller i forbindelse med opfyldelse af en kontrakt, udleveret til dig eller til tredjemand i et almindeligt, maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af dataene til en anden dataansvarlig, vil dette kun ske i det omfang, det er teknisk muligt.
  Ret til indsigelse
  Hvis vi behandler dataene i vores legitime interesse med art. 6(1)(f) som retsgrundlag har du ret til
  SSL- eller TLS-kryptering
  Dette websted bruger SSL- eller TLS-kryptering af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte transmissionen af fortroligt indhold, såsom ordrer eller forespørgsler, som du sender til os som webstedsoperatør. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved, at browserens adresselinje ændres fra "http://" til "https://" og ved låsesymbolet i din browserlinje.
  Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjepart.

  Krypterede betalingstransaktioner på denne hjemmeside

  Hvis der er en forpligtelse til at overføre dine betalingsdata (f.eks kontonummer i tilfælde af direkte debiteringsautorisation) til os efter indgåelse af en omkostningsbærende kontrakt, er disse data nødvendige for behandling af betalingen.
  Betalingstransaktioner via de gængse betalingsmidler (Visa/MasterCard, direkte debitering) sker udelukkende via en krypteret SSL- eller TLS-forbindelse.Du kan genkende en krypteret forbindelse på, at browserens adresselinje ændres fra "http://" til "https://" og på låsesymbolet i din browserlinje.
  Med krypteret kommunikation kan dine sendte betalingsdata ikke læses af 3die person.

  Information, blokering, sletning

  Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du til enhver tid ret til omkostningsfri information om dine opbevarede personoplysninger, deres oprindelse og modtagere samt formålet med databehandlingen og i givet fald til rettelse, blokering eller sletning af disse data. Til dette formål såvel som for yderligere spørgsmål om emnet persondata kan du til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet på tryk.

  persolog GmbH
  support@persolog.com
  +49 7232 3699-0
  Copyright 2024 persolog GmbH, 75196 Remchingen, Tyskland. Alt indhold er beskyttet af ophavsret. Alle rettigheder forbeholdes.